Cal Ninyo

Carrer Major, 43 / Carrer Joan Bardina, 44

Plaça de l'Ajuntament

Plaça de l'Ajuntament, 1

Can Massallera

carrer Mallorca, 30

Rambla Rafael Casanova

Rambla Rafael Casanova

Can Castell
Centre d'Art. CCCA

Carrer Lluís Castells, 16

cinemes
can castellet

Carrer Jaume I, 28

Des de Barcelona
FFGC des de Pl. Espanya / L70 i L72 busos des de Pl. Espanya
L79 bus des de Diagonal

Des de Viladecans, Gavà y Castelldefels
L96

Des de Sant Boi
N13 bus nocturn / (Fins les 5.10 am – Bcn, L’H i Cornellà)

Des del Prat
L78