9 DE SETEMBRE

Plaça de l'Ajuntament
21:00H

Accés lliure i gratuït

b1n0

L’admiració pel compositor, multiinstrumentista, cantant i productor James Blake va ser el detonant de la unió musical entre els catalans Malcus Codolà i Emili Bosch, una trobada que s’ha demostrat fructífera i innovadora. I és que, partint dels seus referents, tots dos han anat dibuixant un camí propi fins a generar un so plenament genuí dins de l’escena catalana. 

El seu projecte b1n0 es fonamenta en l’experimentació electrònica, però té vocació integradora, oberta a altres estils, eines i veus. 

En la seva música, els sintetitzadors i samplers es combinen amb objectes quotidians que ells converteixen en instruments. Fins al moment, Joan Pons (El Petit de Cal Eril), Núria Graham, Pau Vehí (North State) i Adriano Galante (Seward) han col·laborat ja amb b1n0, contribuint a fer polifòniques les seves creacions.

Per  a  entendre l’escenari on  b1n0  concep i  dona  vida a les seves cançons, haurem de viatjar  a  zones  del nostre cervell on les paraules són colors  i  on  els nostres pensaments s’expandeixen i es contreuen de manera infinita, en espiral, una i altra vegada.

b1n0

L’admiració pel compositor, multiinstrumentista, cantant i productor James Blake va ser el detonant de la unió musical entre els catalans Malcus Codolà i Emili Bosch, una trobada que s’ha demostrat fructífera i innovadora. I és que, partint dels seus referents, tots dos han anat dibuixant un camí propi fins a generar un so plenament genuí dins de l’escena catalana. 

El seu projecte b1n0 es fonamenta en l’experimentació electrònica, però té vocació integradora, oberta a altres estils, eines i veus. 

En la seva música, els sintetitzadors i samplers es combinen amb objectes quotidians que ells converteixen en instruments. Fins al moment, Joan Pons (El Petit de Cal Eril), Núria Graham, Pau Vehí (North State) i Adriano Galante (Seward) han col·laborat ja amb b1n0, contribuint a fer polifòniques les seves creacions.

Per  a  entendre l’escenari on  b1n0  concep i  dona  vida a les seves cançons, haurem de viatjar  a  zones  del nostre cervell on les paraules són colors  i  on  els nostres pensaments s’expandeixen i es contreuen de manera infinita, en espiral, una i altra vegada.