És una artista fruit d’aquest segle XXI que encara no gossem a aventurar.